tansformační NLP techniky rychlých a účinných změn

Neuro - mysl, nervový systém

Lingvistické - jazyk, komunikace, naše vyjadřování verbální i neverbální

Programování - schopnost objevit a vnímat programy, které denně používáme v našem neurologickém systému a využít jich k dosažení změny, cíle

 

UČÍ OVLÁDAT OBSAH NAŠÍ MYSLI ...Tedy jak používat jazyk mysli k tomu, abychom dosahovali našich snů či stanovených cílů.

Mountain Path
KOUČINK NLP
Pomocí vedeného rozhovoru se zaměříme na to, co chceme a proč.
S využitím zajímavých technik:
  • najdeme cíl a způsoby, jak toho dosáhnout
  • zaměříme se a zpracujeme neužitečné emoce např. strachu, smutku, vzteku, pocitu viny či bezmoci 
  • najdeme a uvolníme omezující přesvědčení typu "...to nikdy nedokážu, to se nenaučím, nejde mi to..., nikdy nepotkám toho pravého/pravou....",  která brání v dosažení vytouženého cíle či snu. 
  • odstraníme trému a posílíme Vaše sebevědomí
  • naučíme se podívat na situace z různých úhlů pohledu, včetně nepříjemných situací ve vztazích
  • naučíme se uvolnit
Kouč je průvodcem na cestě ke změně. Je to první a největší fanoušek :). 
Sezení trvá 90 - 120 minut.