Vítej

Mým záměrem je žít naplněný život v celistvosti.

V rámci individuálních terapií na míru vám předám nástroje a techniky, jak zlepšit svůj život. Jak objevit a poznat svou podstatu.

Pochopit a přijmout minulost. Tedy to, co už nemůžu změnit.

Naučit se prožívat emoce v přítomnosti. 

Vědomě si začít tvořit svou budoucnost. 

Více informací najdete výše nebo na FB. Terapie může probíhat presenčně i on-line.


Stránky se vyvíjejí, proměňují. Děkuji za pochopení.

https://www.facebook.com/zuzana.krupickova.5/

https://www.facebook.com/dobrymsmerem/

„Být jako řeka jež plyne neslyšně uprostřed noci.

Nebát se v nočních tmách. Zrcadlit hvězdy, jsou-li ve výšinách.

A když nebesa ztěžknou mraky, jež jako řeka vo

da jsou, i ty zrcadlit bez hořkosti

v pokojných hlubinách.“

Manuel Bandeira