Regresní terapie sebe-uvědomění

INDIVIDUÁLNÍ FORMA TERAPIE – inspirování

REGRESNÍ EMOČNÍ terapie sebe-uvědomění pomáhá ke ZPRACOVÁNÍ TRAUMAT, tedy jakékoli zatěžující situace na tělesné či emoční úrovni.

Pracuje na základě uvědomění podvědomých obsahů – pocitů, emocí, názorů. Jejich prožití, přijetí a následné uvolnění.

Při terapii dochází k UVOLNĚNÍ skrze rozlišení Vědomí od ztotožnění s myslí, pocity a tělem. Rozpoznání sebe jako Podstatné Bytí.

Skrze terapeuta se prostě děje – jen držím LASKAVĚ prostor pro „uzdravování“ skrze POCHOPENÍ a uvědomění souvislostí.

Návratem k sobě, pochopením souvislostí se obnovuje energie, vitalita… radost ze života, klid.