Z mé praxe...

Bachovy esence při rozvodu - žena 35 let, dvě děti. Rozvod velmi komplikovaný. Bachovky dostala maminka a dcera. Maminka na podporu sebe-vědomí, uvědomění si své hodnoty, nervozitu, strach, dovolit si změnu. Dcera ustrašená, tichá, drží se maminky a bojí se. Neumí říct ne, je "pomocnice". Dcera dostala směs na uvolnění napětí a strachů, na podporu své intuice - věřit svému vnitřnímu hlasu. Po podání se začíná vyjadřovat, dovolí se i hádat a rozčilovat. Komunikuje:). Terapie v kombinaci s kineziologií u maminky. 

Bachovy esence při narození sourozence - narození sourozence je obvykle pro prvorozeného velký stres, ač se na miminko může těšit. Do světa prvního dítěte přijde "konkurence", už není na prvním místě, vše se točí kolem miminka. Maminka už nemá tolik času. 

V tomto případě byla starší holčička velice žárlivá, vztekala se. Kdykoli maminka začala kojit, dožadovala se pozornosti - pláčem, potřebovala na nočník, potřebovala pít, jíst... Přes den nechtěla už spát a v noci se budila a dožadovala se přítomnosti rodičů. Esence dostala jak maminka, tak dcerka. Po podání už maminka necítila napětí, mohla se uvolnit, dcerka si začala opět i sama hrát. Noční buzení odeznělo. 

Kineziologické odvedení stresu a bachovy esence - "...nejde mi účení, stále to odkládám, nejde mi to do hlavy". Žena dostala esence na podporu sebevědomí, uvolnění, vyčerpání - jak fyzické, tak mentální a na podporu vůle "zvládnu to", současně na podporu rozhodnutí - opravdu se to chci naučit. Esence pomohly a během týdne se dokázala připravit na zkoušku a ke zkoušce opravdu jít. Podávání esencí v tomto případě předcházelo kineziologické odvedení stresu z minulosti. 

Koučink - příprava na seminář - žena 40 let - kombinace technik NLP - stanovení cíle - kdy by měl seminář být  a jak by měl vypadat. Zda by se vůbec měl konat. Uvolnění negativních omezujících přesvědčení a strachu. Posílení sebevědomí. Po sezení se rozběhly přípravy na seminář, byl stanoven datum konání. 

Koučink, bachovy esence a odvedení stresu - studentka 16 let  "...bojím se vystupovat před lidmi a bojím se změn". Pracovaly jsme s technikami zpracovávající stres. Užívá bachovy esence na podporu změn, na zpracování strachů. Kombinujeme transformační techniky NLP - kotvení, časové osy a hypnózu. První prezentaci již úspěšně zvládla :) a pracujeme dále na podpoře sebevědomí. 

Hypnóza a odvedení stresu - muž 60 let -  "....cítím, že život se mění, že  není jen práce, nevím kde je moje místo, hledám se....děti už odešly". Muž prochází postupně při hypnóze důležité události ve svém životě. Odvádíme stres pomocí techniky odpuštění a práce s vnitřním dítětem. Při každém sezení dochází k pochopení a propojení minulosti a toho co se děje tady a teď, v přítomnosti. Cítí se více v sobě, cítí lásku a vnitřní klid. Lépe zvládá náročnější situace v životě, ve vztazích.